Hans Carbe och Tore Sundström меd utställningen Pandenoja – Corona Creations

VSA presenterar härmed utställningen Pandenoja – Corona Creations som online-utställning. Den är ett samarbete mellan konstnärerna Hans Carbe och Tore Sundström, båda medlemmar i VSA-Sverige sedan start. Utställningen är den första där de båda konstnärerna arbetat tillsammans, eller med och mot varandra. Den finns att beskåda i fysisk form på vårt Galleri och kan ses enligt överenskommelse när folkhälsomyndighetens nya restriktioner släpper.
Om utställningen:
I den aktuella utställningen har Hans Carbe och Tore Sundström valt att närma sig ett gemensamt tema och att röra sig inom en abstrakt expressionistisk stil med figurativa inslag. Med det sagt uttrycker sig de båda konstnärerna i helt olika tonarter.


Hans Carbes serie grafiska printar bygger på att framhäva yta och kontrast. Markerade spänningsfält lyfter en surrealistisk bildvärld av stelnat kaos. Carbes gestaltningar är ett stycke ingenjörskonst som ifrågasätter det vi trodde oss veta. Han förflyttar oss till en ny realitet av grandiosa konstruktioner och geometriska varelser. Illusionen i hans kompositioner är så stark att den etablerar en ny verklighet. För den som följt Carbes bildvärld är det tydligt att upptagenheten av en enda uttrycksform inom ett befintligt visuellt landskap lett fram till ett strakt påstående som det är svårt att vika undan ifrån.
Tore Sundströms teckningar och måleri undersöker istället en befolkad och organisk bildvärld. Det är som om han tagit till vara på alla de nyanser, variationer och osäkra moment som världen sorterat bort och härifrån börjat på nytt. I Tores bilder är därför allt i rörelse, om än dröjande och stillsamt. Linjer och fält bjuder in betraktaren till en dialog om möjliga utsagor. Tores visuella antaganden ligger med det sagt mycket nära hans poesi.
Hans Carbe och Tore Sundström kommer vid jämna mellanrum att visa utställningen online via livesändningar från galleriet. Välkomna att delta.


För att köpa ett eller flera verk anmäler du ditt intresse i kommentarsfältet nedan med bildens namn. Ange även om du önskar få den inramad. När betalning kommit oss tillhanda markeras den som såld och vi kontaktar dig om leveransalternativ. Betalning sker till via Sverige Pg 37 38 32-5.
Glöm inte ange sitt namn som avsändare vid banköverföring.
Reservationen gäller 3 dagar om inget annat avtalats.

Attack
Attack

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe.

Bullheadness
Bullheadness

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe

Angry old farts
Angry old farts

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe

Hunker
Hunker

40X50, blandat teknik/papper, pris 1200 kr Konstnär Tore Sundström

Cupcake Buddha
Cupcake Buddha

40X30 blandat teknik/papper, pris 1500 kr Konstnär Tore Sundström

A dive into the unknown
A dive into the unknown

datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe

Cackle rule
Cackle rule

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe

Contemporary balloons
Contemporary balloons

datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe

In the womb
In the womb

A4, tusch/papper, pris 600 kr Konstnär Tore Sundström

Buds
Buds

tusch/papper, A4, pris 600 kr Konstnär Tore Sundström

Confrontation
Confrontation

datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe

Cerebral Santa
Cerebral Santa

datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe

Covid19
Covid19

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe

Kukulkan
Kukulkan

A4, tusch/papper, pris 600 kr Konstnär Tore Sundström

Neljubov & Effect
Neljubov & Effect

A4, tusch/papper, pris 600 kr. Två bilder i ram 70X50, pris 1200 kr Konstnär Tore Sundström

Death dance
Death dance

datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe

Dr Mongolous experiment
Dr Mongolous experiment

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe

End of talk
End of talk

datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe.

Ferry & Obsession
Ferry & Obsession

30X40, blandat teknik/papper, pris 1000 kr Två bilder i ram 70X50, pris 2000 kr Konstnär Tore Sundström

Freight & Cake
Freight & Cake

A4, tusch/papper, pris 600 kr Två bilder i ram 70X50, pris 1200 kr Konstnär Tore Sundström

Never right, always wrong
Never right, always wrong

datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe

Nursing package
Nursing package

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe

Everybody looks in the same direction
Everybody looks in the same direction

datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe

Sabotage & Amanda
Sabotage & Amanda

30X40, blandat teknik/papper, pris 1000 kr Två bilder i ram 70X50, pris 2000 kr Konstnär Tore Sundström

Christmas eve
Christmas eve

100X70, akryl/duk, pris 3500 kr Konstnär Tore Sundström

Office rat
Office rat

datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe.

Procession
Procession

datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe

Staff mode
Staff mode

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe

Inner self
Inner self

50X40 blandat teknik/duk, pris 1500 kr Konstnär Tore Sundström

Seraf
Seraf

40X50, blandat teknik/papper, pris 1200 kr Konstnär Tore Sundström

The figure in the cave
The figure in the cave

datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe

Three bodies
Three bodies

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe

Tied together
Tied together

datorgrafik. A4-utskrift inkl ram 400 kr. Konstnär: Hans Carbe

Fyra
Fyra

40X50, kol/papper, pris 1200 kr Konstnär Tore Sundström

Ett & Tre
Ett & Tre

30X40, blandat teknik/papper, pris 1200 kr Två bilder i ram 70X50, pris 2400 kr Konstnär Tore Sundström

Transformations
Transformations

datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe

Twilight country
Twilight country

datorgrafik. 50x70-utskrift exkl ram 1500 kr. Finns i 3 ex. Konstnär: Hans Carbe

Waiting times
Waiting times

datorgrafik. A3-utskrift inkl ram 800 kr. Konstnär: Hans Carbe

Maitrésse
Maitrésse

40X50, blandat teknik/papper, pris 1200 kr Konstnär Tore Sundström

Tromb
Tromb

40X50, blandat teknik/papper, pris 1200 kr Konstnär Tore Sundström

joh.jpg

Johnny Larsson – «Vittnen» – en serie teckningar ur Världen       

Johnny Larssons är musiker, bildkonstnär, författare, poet och skådespelare. En sådan kategorisering av hans konstnärliga praktik fungerar - men är lite vilseledande. På annat sätt uttryckt har Johnny Larsson en enda konstnärlig praktik som förflyttar sig in i och verkar ut ur en rad olika medium. Det krav som gestaltandets form för tillfället ställer på utövningen blir själva uttrycket. Det som utforskas blir undersökt via eller genom uttrycksformen. Det kan vara hur ljud och toner förhåller sig till varandra eller uppträder var för sig, hur själva instrumentet är uppbyggt och beter sig om det används på ett nytt och oväntat sätt, det kan vara hur en meningsbyggnad framstår när den skrivs, talas eller ageras ut på scenen genom en kropp. Hur orden låter eller hur de bryts av och förändrar sin innebörd. Johnny Larssons konstnärskap grundar sig således i ett nästan obscent intresse för hur enskilda entiteter uppträder inom komplexa system av stiliserade rörelser och flöden. Här har det asymmetriska, det skeva, avvikande och disharmoniska alltid en särställning.  

I teckningssviten ’Vittnen’ uppehåller sig Larsson vid världen som tvådimensionell yta med emotion som livsnerv. Världen och existensens djup är impulser, hjärtslag, enkelstötar, kväden. Det är dova dunsar och lätta knuffar mot en skiftande bottenplatta. Gester uttryckta med en såväl komplex realism som med naiv upptäckarglädje – som omedelbar exakt emotion. Som tillblivelse; eller som någon sa; ”bilderna kan gå upp på scenen och jobba där’’.Som sådana behöver Johnnys teckningar varken estetisk eller intellektuell tolkning. – De Är.  

 

Utställningen ’vittnen’ av Johnny Larsson var initialt planerad för att visas i vårt medlemsgalleri.. Varje teckning som presenteras nedan rymmer sin värld - men här blir de avgränsade från varandra. De sekvenser och tonarter som uppstår i ett rum går delvis förlorat. Liksom det taktilt finstilta i stiftets egenartade färd över arken. En utställning låter sig inte enkelt översättas till ’online-modus’ – men det visse vi ju redan.

 

För att köpa ett eller flera verk anmäler du ditt intresse till

atelje@vsa-sweden.org  med bildens namn. Ange även om du önskar få den inramad. När betalning kommit oss tillhanda markeras den som såld och vi kontaktar dig om leveransalternativ.

Betalning sker till Via Sverige Pg 37 38 32-5.

Glöm inte ange sitt namn som avsändare vid banköverföring.

Reservationen gäller 3 dagar om inget annat avtalats.

Еn god vän
Еn god vän

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 1000kr pris med ram 1350kr porto ingår

Hamlet
Hamlet

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

En granne som heter Rune
En granne som heter Rune

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Skilsmässa
Skilsmässa

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

SÅLD «Gäster»
SÅLD «Gäster»

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 450kr pris med ram 650kr porto ingår

SÅLD «De snygga»
SÅLD «De snygga»

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Bröder
Bröder

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Vinnaren
Vinnaren

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Vittnen
Vittnen

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Gravitation
Gravitation

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Förbryllad
Förbryllad

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

SÅLD «Kaptenes korp»
SÅLD «Kaptenes korp»

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

SÅLD «Area»
SÅLD «Area»

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Pratstund
Pratstund

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Ställningstagande
Ställningstagande

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Ställningstagande
Ställningstagande

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Ett träd
Ett träd

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Efterfest
Efterfest

2020 18x18cm papper, tusch pris utan ram 400kr pris med ram 650kr

Skvaller
Skvaller

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 600kr pris med ram 950kr

SÅLD «I Arles»
SÅLD «I Arles»

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 900kr pris med ram 1250kr porto ingår

Övergripande situation
Övergripande situation

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr

Anders
Anders

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr

Arrest
Arrest

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr

Incident
Incident

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr

SÅLD «Halshuggning»
SÅLD «Halshuggning»

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 800kr pris med ram 1150kr porto ingår

1 Maj
1 Maj

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr

Heureka
Heureka

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 900kr pris med ram 1250kr porto ingår

I väntan på den lyckliga
I väntan på den lyckliga

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr

Blåsig dag
Blåsig dag

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr porto ingår

En date
En date

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr

På puben
På puben

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 600kr pris med ram 950kr

Äntligen sanningen
Äntligen sanningen

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 900kr pris med ram 1250kr porto ingår

Snygging
Snygging

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 900kr pris med ram 1250kr porto ingår

SÅLD «Alfahanne»
SÅLD «Alfahanne»

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr

SÅLD «Inkompletta»
SÅLD «Inkompletta»

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 700kr pris med ram 1050kr porto ingår

SÅLD «Reflexer»
SÅLD «Reflexer»

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 600kr pris med ram 950kr

I väntan på refrängen
I väntan på refrängen

2020 42x58cm papper, tusch pris utan ram 1000kr pris med ram 1350kr porto ingår